HAVLÍČEK VLASTIMIL

Brankář, který patřil ke špičce tehdejších ligových gólmanů, byl velkou oporou teplického fotbalového mužstva a měl i několik startů za reprezentaci, později v klubu působil ve funkci trenéra ligového dorostu.

Vlastimil Havlíček se narodil 12.7.1924 v Plzni v dělnické rodině, kde oba rodiče byli zaměstnáni ve Škodových závodech Plzeň, otec jako cídič kovů, matka Anna (1894-1962) ve slévárně. Otec Josef (1879-1936), původně hostinský, byl zakládajícím členem KSČ v Plzni, stejně jako matka Anna. Z deseti dětí se i dalších pět jeho sourozenců dožilo dospělosti, a to sestry Jiřina (1917-1990) a Jitka (1926-?) a bratři Miloslav (1918-?), Václav (1920-1993?) a Slavoj (1929-2015).

V letech 1931 – 1938 absolvoval osm tříd základní školy Habrmanová v Plzni. V letech 1938 až 1941 pak navštěvoval pokračovací školu v Plzni, obor tesař. Výuční list v oboru tesař obdržel v roce 1960 v Sezimově Ústí – Vodní stavby národní podnik a prospěl s vyznamenáním.

Od roku 1941 pracoval ve Škodových závodech v Plzni jako tesař, a to až do května 1945. V letech 1945 až 1946, po svém příchodu do Teplic, pracoval jako pokladní ve Stáních lázních Teplice – v Kamenných lázních. Následně v letech 1947 – červen 1948, 1949-1951 pracoval jako skladník v ECCO, podnik pro technické a elektrotechnické potřeby. Od 1.7. do 31.12.1948 byl pak zaměstnán jako úředník v nábytkovém oddělení MNV v Teplicích. Od roku 1951 působil jako tesař u Vodotechna Teplice n.p. Teplice, která později byla začleněna do podniku Vodní stavby Praha n.p., a zde pracoval až do své smrti v roce 1991, od 19.8.1968 jako mistr odborného výcviku, když v roce 1969 úspěšně absolvoval kurz pedagogického minima pro MOV.

Do roku 1948 byl členem KSČ, poté bez politické příslušnosti. Z KSČ byl vyloučen 12.12.1948 z důvodu výroku proti členu strany.

Z prvého manželství měl syna Vlastimila (8.3.1949), z druhého manželství, které uzavřel v roce 1956 s Jarmilou Havlíčkovou, roz. Vávrovou, (1925-2015) dceru Evu (28.12.1963).

V době svého působení v plzeňské škodovce začal vynikat ve sportu – ve fotbale. Zprvu působil v plzeňském fotbalovém klubu Letná Plzeň jako brankář, v roce 1945 přešel do Teplic, kde hrál až do roku 1957, kdy přešel do fotbalového klubu Hvězda Trnovany. Za sebou měl i pět reprezentačních startů za A mužstvo v letech 1948-1950 (dvakrát proti Rumunsku, jednou proti Francii, Maďarsku a Švýcarsku) a třikrát startoval v reprezentaci za B mužstvo v letech 1949-1950. Po ukončení aktivní kariéry působil jako trenér i jako fotbalový rozhodčí (do roku 1974).

Jako československý reprezentant navštívil řadu zahraničních zemí, a to například Maďarsko (1948), Lucembursko (1948), Bulharsko (1949, 1950), Rumunsko a Švýcarsko (1949), Rakousko (1951). Do NDR se pak podíval jako člen fotbalového klubu Ingstav Teplice v roce 1951.

Zemřel na ischemickou chorobu srdeční dne 5.2.1991, zapsáno v knize úmrtí  – v úmrtní matrice Městského úřadu v Teplicích ve svazku 41 roč. 1991 na straně 123 pod pořadovým číslem 77.